Situația bilanțului

Blog

Bilanț în Finoko

Bilanțul contabil este un raport care rezumă situația financiară a unei societăți. Aceasta arată activele, datoriile și valoarea netă a companiei. Secțiunea de valoare netă a bilanțului arată activele și pasivele companiei. Activele sunt tot ceea ce organizația poate folosi pentru a-și plăti datoriile și cheltuielile. Datoriile sunt tot ceea ce întreprinderea datorează altor persoane sau companii. Finoko este o aplicație web făcută pentru a crea rapoarte de echilibru personalizabile în scopuri de management.

Ce este un bilanț?

Balance Sheet

Un bilanț arată activele, pasivele și capitalurile proprii ale unei societăți. Este vorba de lucruri pe care organizația le deține, cum ar fi numerar și investiții. Pasivele sunt banii pe care întreprinderea îi datorează altora, cum ar fi plățile datoriilor. Capitalul acționarilor este diferența dintre pasivele totale și activele sale totale. Activele sunt tot ceea ce afacerea deține, cum ar fi numerar, investiții și creanțe. Datoriile sunt ceea ce afacerea datorează altor persoane, cum ar fi împrumuturi, datorii și leasing.

De ce este importantă o balanță?

Este important pentru că oferă o imagine a sănătății financiare a unei companii la un moment dat. Secțiunea de active include tot ceea ce o organizație deține, inclusiv bani, investiții și proprietăți. Secțiunea de pasive include banii pe care compania îi datorează altora, cum ar fi împrumuturi, facturi cu carduri de credit și acțiuni ale acționarilor.

Ce este inclus în bilanț?

Activele sunt lucruri precum fondurile, creanțele și inventarul. Passives sunt lucruri cum ar fi împrumuturi, ipoteci și dividende restante. Acest lucru este important deoarece ne spune câți bani are entitatea în conturile sale și cât de mult datorează altora.

Care sunt utilizările unui bilanț?

Bilanțul este o parte a seriei de situații financiare, care include, de asemenea, situația veniturilor, situația fluxului de numerar și situația capitalurilor proprii ale acționarilor. Acesta raportează situația financiară la un anumit moment. Bilanțul poate fi utilizat pentru a ghida luarea deciziilor financiare prin furnizarea de informații cu privire la activele, pasivele și valoarea netă a unei companii. Declarația poate fi valoroasă pentru investitori, deoarece poate oferi indicii despre sănătatea financiară. De exemplu, un dezechilibru mare între pasive și active poate sugera că o organizație este în pericol de a intra în datorii sau de a deveni insolvabilă. În schimb, o companie cu o grămadă mare de bani și puține datorii ar putea fi în stare financiară bună.

Raportul de echilibru poate fi, de asemenea, util pentru manageri atunci când iau decizii cu privire la locul în care să aloce resurse. De exemplu, o afacere cu o sumă mare de bani poate fi capabilă să investească în produse noi sau planuri de expansiune fără a fi nevoie să împrumute bani

Componentele Unui Shee echilibrut

Balance sheet analyses

Active

Bilanțul ar putea include banii care se află în contul bancar de afaceri, banii care se află în inventarul companiei și banii care se află în conturile de creanțe ale afacerii. Partea de pasive a activelor enumeră toate datoriile și obligațiile financiare. Aceasta ar putea include banii pe care afacerea îi datorează băncilor, furnizorilor și clienților săi.

Active circulante

Activele curente indică valoarea monetară curentă a proprietăților sau materialelor deținute de companie. Aceasta ar putea include numerar, conturi de primit, stocuri, și bunuri și echipamente. Obligațiile financiare includ împrumuturi de la creditori și plăți ale datoriilor datorate în anul următor. Capacitatea afacerii de a rambursa aceste datorii este un factor în scorul său de credit.

Active imobilizate

Listele de active sunt de obicei împărțite în două secțiuni, activele curente și activele imobilizate. Activele imobilizate sunt cele care nu se vor converti în bani într-o perioadă scurtă de timp și sunt de obicei deținute în investiții sau utilizate pentru a finanța datorii pe termen lung.

Datoriile curente

Datoriile curente ale bilanțului sunt datorii care trebuie plătite în termen de un an. Acestea includ plăți către furnizori, angajați și alți creditori. Răspunderea actuală este un instrument important pentru manageri, deoarece arată câți bani va avea nevoie compania între momentul actual și sfârșitul anului.

Raportul actual

Raportul actual este un raport care reflectă capacitatea unei companii de a-și plăti datoriile pe termen scurt și alte datorii din activele sale curente. Acest raport măsoară capacitatea de a genera fluxul de numerar pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt și alte datorii. O companie cu un raport de 1.0 este capabilă să genereze suficient flux de numerar pentru a-și acoperi facturile curente în termen de o lună.

Capitalul acționarilor

Capitalul social este banii atribuiti proprietarilor unei afaceri sau actionarilor acesteia. Pentru a calcula capitalul social al acționarilor, o afacere își ia toate activele și își scade toate datoriile. Această cifră este apoi împărțită la numărul de acțiuni restante ale afacerii. Acest număr este cunoscut sub numele de acțiuni ale acționarilor.

Importanța unui bilanț comparativ

Un bilanț comparativ evidențiază modul în care o afacere se situează din punct de vedere financiar față de concurenții săi. Prin înțelegerea modului în care sunt poziționate activele, pasivele și capitalurile proprii ale unei afaceri, investitorii pot obține o idee despre puterea financiară a unei companii. O afacere cu un echilibru comparativ puternic este probabil să fie într-o formă financiară mai bună decât una cu unul slab.

Importanța unui echilibru de proces

Importanța bilanțului poate fi rezumată cu următoarele puncte:

  • oferă informații importante despre poziția financiară a unei afaceri.
  • poate ajuta la identificarea datoriilor financiare și a activelor.
  • de asemenea, poate ajuta la identificarea valorii nete a afacerii.

Limitele unui bilanț

Valoarea justă a activelor și pasivelor dintr-un bilanț reprezintă o estimare a sumei pe care o entitate ar putea să o câștige dacă ar vinde activele respective sau ar plăti datoriile respective în prezent. Există câteva limitări în ceea ce privește utilizarea unui bilanț pentru a face o astfel de estimare:

În primul rând, nu este întotdeauna posibil să se identifice toți factorii relevanți. De exemplu, este posibil ca o entitate să nu poată vinde imediat un activ sau să trebuiască să aștepte ca un cumpărător să vină. În al doilea rând, nu toate activele sau pasivele sunt capabile să genereze valori egale ale fluxului de numerar. De exemplu, o afacere poate avea o rezervă mare de numerar, dar o obligațiune cu randament scăzut, în timp ce reversul ar putea fi valabil pentru o obligațiune cu randament ridicat, dar fără rezerve de numerar. În cele din urmă, riscul asociat unui activ sau unei datorii se poate modifica în timp, ceea ce poate afecta valoarea globală a elementului din bilanțul unei societăți.

Finoko soft systems

Web based solution and mobile application for management accounting, budgeting, corporate performance management, cash flow management and KPI dash boards.

Newsletter

Sign up to receive the latest news and trends from our company.

More questions? Get in touch