Principiile contabile general acceptate ale GAAP

Blog

Principiile contabile general acceptate (GAAP) stabilesc standardele pentru raportarea financiară în societățile cotate la bursă. GAAP impune ca o companie să își raporteze performanța în conformitate cu principiile contabile general acceptate. Principiile standardelor financiare (FSRP) sunt un set de linii directoare care ajută organizațiile să îndeplinească cerințele GAAP. FSRP oferă un cadru pentru raportare și prezintă o perspectivă comună în cadrul organizațiilor.

De ce este importantă GAAP?

Creșterea este o componentă esențială a oricărei corporații; cu toate acestea, este, de asemenea, important să se mențină o bază financiară solidă. Pentru a ține pasul cu concurența, companiile trebuie să adere la contabilitate și la standardele stabilite de GAAP (principii contabile general acceptate). Aceste standarde ajută la gestionarea și urmărirea performanței unei companii, atât pe plan intern, cât și extern. În plus, respectarea principiilor GAAP poate contribui la evitarea potențialelor greșeli financiare și la asigurarea stabilității pe termen lung a unei companii.

GAEP a explicat

Situațiile financiare sunt o evidență a activelor, datoriilor și valorii nete ale unei companii la un anumit moment. Obiectivul principal al contabilității este de a oferi investitorilor informații exacte despre starea financiară a unei companii. Cea mai importantă parte a contabilității este contabilitatea situațiilor financiare. GAAP (principii contabile general acceptate) sunt standardele utilizate pentru întocmirea rapoartelor. Standardele sunt elaborate de către Consiliul pentru standarde de Contabilitate financiară sau FASB. Obiectivul GAAP este de a oferi un cadru pentru raportare coerent și cuprinzător. GAAP cere companiilor să pregătească declarații utile în evaluarea situației financiare și a performanței unei companii.

Situațiile financiare oferă informații despre activele, pasivele și valoarea netă a unei companii. GAAP cere companiilor să-și consolideze toate filialele într-o singură entitate. Declarațiile trebuie să indice, de asemenea, rezultatele operațiunilor companiei și ale tuturor filialelor sale. Principiile contabile pe care o companie le utilizează pentru a-și pregăti situațiile financiare sunt determinate de organul său de conducere, în special de Consiliul său de administrație.

Unde sunt utilizate principiile contabile general acceptate GAAP?

Principiile contabile general acceptate (GAAP) sunt utilizate pentru a compara și a stabili raportarea financiară și alte norme legate de finanțare. Principiile standardelor financiare gaap contabile sunt acceptate în general în SUA și în alte țări cu standarde contabile similare.

Principiile de bază ale GAAP

Contabilitatea principiilor GAAP de bază include:

  • Situații financiare reale
  • Raportare financiară eficientă
  • Controale financiare interne solide
  • Conformitatea cu legislația și reglementările aplicabile

Principalul principiu al GAAP este de a furniza acționarilor declarații veridice și exacte. Scopul raportării eficiente este de a furniza informații financiare utile și ușor de gestionat într-un format concis și ușor de înțeles. Raportarea financiară ar trebui să fie, de asemenea, consecventă în întreaga companie, astfel încât investitorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză. Controalele financiare interne sunt esențiale pentru a se asigura că datele companiei sunt exacte și fiabile. Respectarea legilor și reglementărilor aplicabile este obligatorie pentru a se asigura că societatea își desfășoară activitatea în limitele legii.

Principiul coerenței

În conformitate cu principiile de consecvență ale Consiliului pentru standarde de Contabilitate financiară (FASB), societățile ar trebui să utilizeze situațiile care prezintă aceeași viziune a poziției lor financiare, a performanței și a fluxurilor de trezorerie din perioadă în perioadă. Acest principiu impune societăților să utilizeze principii contabile coerente, inclusiv utilizarea principiilor contabile general acceptate (GAAP). Atunci când o companie nu respectă acest principiu, aceasta poate crea neconcordanțe în declarațiile sale, ceea ce poate duce la analize inexacte și la scăderea încrederii investitorilor.

Principiul permanenței metodelor

Principiul permanenței metodelor de contabilitate este un principiu fundamental al standardelor GAAP. Este necesar ca declarațiile să fie întocmite utilizând aceeași metodă de contabilizare pentru fiecare perioadă. Acest lucru asigură faptul că comparațiile de performanță între perioade sunt fiabile și exacte.

Principiul prudenței

Principiul prudenței prevede că o societate ar trebui să își utilizeze resursele cu prudență și să ia decizii solide în beneficiul acționarilor și acționarilor săi. Acest principiu se bazează pe ideea că o companie nu ar trebui să investească în întreprinderi care sunt prea riscante, deoarece acest lucru ar putea duce la instabilitate și pierderi de bani pentru acționari. Principiile contabilității și standardelor reglementează modul în care o companie își raportează activitățile pentru a permite transparența și responsabilitatea.

Principiul periodicității

Pentru a îndeplini cerințele standardelor, o companie trebuie să respecte un principiu de contabilitate periodicitate. Acest principiu prevede că o întreprindere ar trebui să contabilizeze veniturile și cheltuielile într-un mod care să reflecte regularitatea apariției acestora. Profesioniștii din domeniul finanțelor folosesc acest principiu pentru a se asigura că veniturile și cheltuielile companiei sunt raportate într-o manieră consecventă, astfel încât investitorii să poată lua decizii informate cu privire la sănătatea financiară a unei companii.

Principiul celei mai bune credințe

Principiul contabilității de cea mai bună credință impune societăților să urmeze principiile contabile general acceptate în raportarea lor. Acest principiu asigură faptul că întreprinderile furnizează informații exacte investitorilor și altor părți interesate. De asemenea, aceasta contribuie la asigurarea conformității cu standardele stabilite de organismele de conducere, cum ar fi FASB.

Principiul regularității

Principiul contabilității regularității este un principiu fundamental utilizat în raportare. Companiile trebuie să urmărească și să raporteze tranzacțiile într-un mod consecvent și previzibil. Acest lucru este important deoarece asigură faptul că întreprinderile pot face previziuni financiare exacte și își pot gestiona resursele mai eficient.

Principiul sincerității

Unul dintre principiile contabilității sincere este de a adera la standarde care să asigure responsabilitatea companiilor pentru acțiunile lor. Aceste standarde ajută companiile să fie oneste în raportarea lor și să mențină transparența pentru acționarii lor.

Principiul contabilității sincerității este un set de standarde pe care companiile trebuie să le urmeze pentru a-și menține încrederea publică și pentru a-și menține sănătatea financiară. Principiile contabilității sincerității asigură faptul că societățile sunt veridice cu investitorii și clienții lor și că sunt responsabile pentru acuratețea rapoartelor lor.

Principle of Non

Principiile non-contabile sunt concepute pentru a oferi îndrumări celor care întocmesc declarații și auditorilor în aplicarea principiilor contabile general acceptate entităților, care nu sunt considerate entități în cadrul GAAP.

Principiul pragului de semnificație

Principiul contabilitatii materialitatii este un standard contabil care masoara semnificatia unui element de declaratie prin analiza materialitatii sale inerente. Elementele extraselor care sunt considerate materiale au un impact semnificativ asupra situațiilor și ar trebui să se reflecte în calculul venitului net, al fluxului de numerar și al altor rapoarte. Principiile standardelor financiare (FSP) sunt principiile globale de raportare propuse de FASB în 2003. Programele de stabilitate financiară sunt un set de standarde care reglementează prezentarea și divulgarea declarațiilor în conformitate cu principiile contabile general acceptate. Programele de stabilitate financiară sunt concepute pentru a oferi un cadru pentru raportarea consecventă de către firmele de contabilitate și pentru a se asigura că investitorii au informații de care au nevoie pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la societăți.

Principiul dezvăluirii complete

Principiul contabilității complete de divulgare se aplică informațiilor contabile, care trebuie să fie prezentate într-un mod precis și consecvent. Acest principiu se bazează pe ideea că întreprinderile ar trebui să fie cât mai deschise și mai transparente cu informațiile lor. Aceste principii impun societăților să echilibreze interesele acționarilor, ale creditorilor și ale altor creditori cu necesitatea de a menține transparența în cadrul sistemului. Urmând aceste principii, companiile se pot asigura că rapoartele lor sunt corecte și informative pentru toate părțile implicate.

Principiul celei mai bune credințe

Principiul contabilității de cea mai bună credință se aplică tuturor tranzacțiilor financiare între entități, indiferent dacă acestea sunt parteneri de afaceri, filiale sau membri ai aceleiași organizații. Acest principiu garantează că ambele părți mențin cel mai înalt nivel posibil de integritate și bună-credință în relațiile dintre ele. Scopul acestor standarde este de a proteja atât interesele entităților, cât și interesul public. Prin asigurarea faptului că toate tranzacțiile sunt efectuate într-un mod echitabil și transparent, principiile GAAP contribuie la menținerea unor condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile și la promovarea unor practici de management solide.

Finoko soft systems

Web based solution and mobile application for management accounting, budgeting, corporate performance management, cash flow management and KPI dash boards.

Newsletter

Sign up to receive the latest news and trends from our company.

More questions? Get in touch