Yönetim Raporlama Sistemi

Global reporting system

Yönetim Raporlama Türleri nelerdir?

Yönetim raporlama sistemi finansal, operasyonel ve pazarlama raporlarını içerir. Finansal raporlar gelir ve giderler gibi finansal performans bilgilerini içerir. Yönetim ve finansal raporlama arasındaki temel fark, yönetim raporlamalarının işletmeye ilişkin raporlama verilerine odaklanırken finansal bilgilerin paydaşlarla ilgili verilere odaklanmasıdır. Finoko, çok çeşitli yazılım sistemlerinden veri yükleyerek yönetim raporları hazırlayabilir. Özel sistem, yerel muhasebe ilkelerinden alınan verileri IFRS, USALI veya diğer standartlara dönüştürebilir ve desteklediğimiz herhangi bir dile dönüştürebilir. İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Romence, Türkçe ve Rusça raporlar hazıralayabilir.

Yönetim Raporu Hazırlama

Bir yönetim raporu hazırlamak için yöneticilerin ilgili verilere erişmeleri gerekir. Bu veriler, iş araştırması yaparak veya yönetim raporları için özel olarak hazırlanmış istatistikleri kullanarak toplanabilir. Veriler toplandıktan sonra, bilgiyi  doğru şekilde sunmak için yararlı olacak şekilde düzenlenmelidir. Ardından, hangi verilerin kullanılacağını ve nasıl sunulacağını belirlemek için analiz yapılmalıdır. Son olarak, bir yönetim raporu geliştirilmelidir ve bulguların doğru olduğundan emin olmak için bu rapor incelenmelidir.

Şirketinizin hedeflerini ve amaçlarını belirleyin

Şirketinizin hedeflerini ve hedeflerini belirlemek, etkili iş hedefleri raporlaması için önemli bir ilk adımdır. Bu raporlarda yer alan veriler, ilerlemeyi takip etmenize ve gelişim alanlarını belirlemenize yardımcı olabilir.

Bu raporlarda yer alan veriler, ilerlemeyi takip etmenize ve gelişim alanlarını belirlemenize yardımcı olabilir. Başarı için, herkesin hedeflerini ve hedef raporlarını belirlemek çok önemli olabilir.

Bireysel hedefler belirlemek için çalışanlarla toplantı yapın

Bireylerin hedeflerini başarılı bir şekilde yönetmek için ilerleme durumunu izleyen bir sistemin mevcut olması önemlidir. Bunu yapmanın bir yolu, yönetim raporlama sisteminizin bir parçası olarak hedef raporlamayı kullanmaktır. Bu rapor türü, bireylerin elde edilen ve kalan hedeflere ilişkin verilerin yanı sıra belirli hedeflere yönelik ilerleme raporlarını da içeren ilerleme durumlarının bir özetini sunar. Bu bilgiler, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamak ve daha zorlu ancak hala ulaşılabilir olan bireysel hedefler belirlemek için kullanılabilir.

Şirketiniz için hangi KPI’ları izlemeniz gerektiğini öğrenin

Şirketiniz için hangi KPI’ları izlemeniz gerektiğini öğrenmek için kuruluşunuzun gereksinimleri belgesine başvurun. Etkili iş kararları verebilmek için kuruluşunuzun performansı hakkında doğru ve güncel bilgilere sahip olması gerekir. Bu bilgiler, kâr ve zarar (P&L) raporları, Bilanço ve nakit akışı tabloları gibi şirket raporlama verileri biçiminde gelebilir. En doğru raporları almak için şirketinizin kendi gereksinimleri belgesine uyması gerekir. Bu belge, doğru raporlar üretmek için kuruluşunuzun hangi KPI’ları izlemesi gerektiğini özetler. Şirketinizin hangi KPI’ları izlemesi gerektiğini öğrendikten sonra, bu raporları oluşturmak için hangi verilerin gerekli olduğunu öğrenmek için kuruluşunuzun gereksinimleri belgesine başvurun. Daha sonra, şirket raporlarında takip edilmesi gereken en yaygın iş metriklerinden bazıları hakkında bilgi edinin.

Gösterge panellerinizi uygulanabilir tutun ve sürekli olarak geliştirin

Gösterge panellerinizi uygulanabilir tutmak ve sürekli olarak geliştirmek için veri ve iş performansını takip etmek üzere yönetim raporları kullanılmalıdır. Çeşitli yönetim raporu örnekleri gösterilecek, temel uygulamalar  ve dijital panoların avantajları incelenecektir.

En yeni veri görselleştirme araçlarını ve panolarını kullanmak raporlama sürecini büyük ölçüde kolaylaştırabilecek ve ‘hep ödül, risk yok’ senaryosunu sunan ücretsiz araçlar mevcuttur.

Yönetim muhasebesi ve finansal analiz için web hizmet

Finoko, bilgisayarınıza, Internet sunucusuna veya şirketinizin sunucularına yüklenebilen bir yönetim raporlama sistemidir. Modern Internet teknolojileri, farklı muhasebe yazılımlarından ve bir grup şirketten gelen finansal verileri güvenli bir şekilde birleştirmenizi sağlar. Web hizmeti şunları yapmanızı sağlar:

● tüm çevrimiçi raporlara erişin ve erişim sağlayın;
şirketin faaliyetlerini planlayın ve planları gerçek sonuçlarla karşılaştırın;
● bir gruptaki farklı şirketlerin, farklı faaliyet bölgelerinin veya farklı işletmelerin performansını karşılaştırın;
● birimlerin ve kuruluşların gelirlerini ve harcamalarını kontrol edin;
● ödemeleri onaylayın ve ödeme takviminde zamanlamayı yönetin;

● muhasebe yazılımından veri toplayarak tüm departmanların sonuçlarını tek bir sistemde birleştirin;
● kâr ve zarar (P&L), bütçe, nakit akışı (CF), yönetim dengesi, bölüm bütçeleri oluşturmak için çok seviyeli raporlama sistemleri, özet raporları.

İyi bir Yönetim Raporlama Sisteminin Avantajları

İyi bir sistem, işletmelere bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilecek önemli veriler sağlar. Raporlar, performansı takip etmeye ve operasyonları iyileştirmenin yollarını belirlemeye yardımcı olabilir. Veriler, bilgiye dayalı iş kararları vermek için de kullanılabilir.

1.İşlemleri geliştirmenin yollarını tanımlama. İyi bir sistem, kuruluşun performansını geliştirebileceği alanları belirlemeye yardımcı olabilir. Veriler, bilgiye dayalı iş kararları vermek için de kullanılabilir.

2.İyi bir sistemin avantajları. İyi bir sistemin bazı avantajları arasında performansı takip etme ve kuruluşun verimliliğini artırabileceği alanları tanımlama özelliği yer alır. Ayrıca, yönetim raporları karar alma sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Güvenilir proje ile etkili iletişim

Etkili iletişim, güvenilir proje raporlama yönetimi için çok önemlidir ve veriler bu noktada devreye girer. Doğru veriler olmadan doğru raporlar üretmek zordur. Doğru verileriniz olsa bile, bunları etkili bir şekilde iletemezseniz, raporlarınız çok az kullanılır.

Verilerinizi etkili bir şekilde iletemezseniz raporlarınız çok az kullanılır. Etkili iletişim, güvenilir proje yönetiminin anahtarıdır ve güvenilir proje yönetimi doğru verilere dayanır.

Güvenilir proje raporlaması ile etkili iletişim

Güvenilir raporlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak için proje iletişim planlarının açık ve net olması önemlidir. Bu, tüm ekip üyelerinin neler olduğunu bildiğinden ve zamanında ve doğru geri bildirim sağlayabildiğinden emin olunmasına yardımcı olur. Ayrıca, bunun bir nedeni de etkili işletme ve proje yönetimi araçlarıdır. Bu araçlar, tüm proje verilerinin düzenli ve kolay erişilebilir olmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu, zamanında ve doğru proje raporlamasına olanak tanır. Başarılı proje sonuçları elde etmek için genel olarak güvenilir raporlarla etkili iletişim veri işi çok önemlidir.

Üretkenliği, doğruluğu ve zamanlılığı artırır

Finoko, işletmenin bilgiye dayalı kararlar almak için kullanabileceği veriler sağlayarak üretkenliği, doğruluğu ve zamanında üretilen yönetim raporlamasını geliştirir.

Etkili kararlar verebilmek için zamanında ve doğru bilgi ihtiyacı çok önemlidir. İşletmenin bilgiye dayalı kararlar vermek için kullanabileceği veriler sağlayarak, zamanlı yönetim raporlaması üretkenliği, doğruluğu artırabilir ve işletmelerin bilgiye dayalı kararlar almak için kullanabileceği veriler oluşturabilir.

Verilere dayalı daha basit, daha akıllı iş kararları verin

Veri yönetimi raporlarının yönlendirdiği daha basit, daha akıllı iş kararları vermenin en iyi yolu, kuruluşunuzun sistemlerinden toplanan verileri toplamanıza ve analiz etmenize yardımcı olacak bir raporlama aracı kullanmaktır.

Finoko, kuruluşunuzun sistemlerinden toplanan verileri toplamanıza ve analiz etmenize yardımcı olacak ve veri yönetimi raporlaması ile yönetilen daha basit, daha akıllı iş kararları vermenizi sağlayacaktur. Raporların veri işi, kuruluşunuzun performansını anlamanıza ve toplanan verilere göre daha iyi kararlar almanıza olanak tanıyacaktır.

Hala zamanınız varken potansiyel sorunları daha erken tespit etme 

Hala bunlara göre hareket etmek için zamanınız varken potansiyel sorunları erkenden tespit etmek, raporların verilerini işletmeniz için doğru bir şekilde yönetme açısından çok önemlidir. Verilerinizin nerede yetersiz olduğunu anlayarak, düzeltici önlemleri zamanında geliştirebilirsiniz.

Özellikler

Finoko Yönetim Muhasebesi Uygulaması, herhangi bir sayıda tüzel kişilikten iş verilerini birleştirir. Bir şirkette kullanılan tüm yazılımlardan veri toplayabilir.

Finoko servisinde planlama senaryolar tarafından yapılır. Sistem, hem ticari hem de tüzel kişilikler için yıllık ve operasyonel gibi çeşitli senaryolar için bütçe oluşturmaya olanak tanır.

Finansal modeller, değişiklik durumunda planları hızlıca yeniden hesaplamak için kullanılabilir. Planlama işlemi EXCEL’de de yapılabilir ve performans kontrolü için Finoko’ya yüklenebilir.

Planın ölçü birimi ve rapordaki gerçek birim yıl, çeyrek, ay, hafta ve bir gündür. Gerçek değerler karşılaştırılabilir:

  • planlanan ve gerçek,
  • geçen ay ve geçerli ayın geçerli hali,
  • geçen yılın aynı ayı gerçekleşen,
  • geçen yılın aynı döneminde yılın başından belirli bir aya kadar toplam.
Finoko web reports

Finoko soft systems

Web based solution and mobile application for management accounting, budgeting, corporate performance management, cash flow management and KPI dash boards.

Newsletter

Sign up to receive the latest news and trends from our company.

More questions? Get in touch