İnşaat sektöründe maliyet yönetimi

Global reporting system

İnşaat sektöründe Maliyet Yönetimi nedir?

İnşaat için maliyet yönetimi bir proje maliyet yönetiminden geliyor. Harcamaları onaylanan bütçede tutmak amacıyla proje yaşam döngüsü boyunca maliyetleri tahmin etme, bütçeleme ve kontrol etme sürecidir.

Projenin başarılı olarak adlandırılabilmesi için

  • gereklilikleri ve kapsamı karşılamalı
  • icra kalitesi yüksek standartta olmalı
  • belli bir programa göre tamamlanmış olmalı ve
  • bir bütçeye göre tamamlanmış olmalıdır

Maliyet yönetimi, proje yönetiminin temel kavramlarından biridir. Proje yöneticilerinin proje maliyetlerinin mevcut durumunu karşılaştırıp gerekirse yönünü yeniden uyumlu hale getirebilecekleri bir finansal taban çizgisi oluşturmaya yardımcı olur.

İnşaat sektöründe Maliyet Yönetiminin bölümleri

CM, fonksiyonu dört adıma böler: Kaynak planlama, tahmin, bütçeleme ve kontrol. Bu adımlar sıralıdır, ancak bazı kaynak değişiklikleri projenin ortasında gerçekleşebilir.

1. Proje Kaynak Planlaması

Kaynak planlama, bir projeyi yürütmek için gereken kaynakları belirleme işlemidir. Kaynak örnekleri insan (çalışanlar ve yükleniciler gibi) ve ekipman (altyapı, büyük inşaat araçları ve sınırlı tedarikte bulunan diğer özel ekipmanlar gibi).

Kaynak planlama, herhangi bir gerçek çalışma başlamadan önce bir projenin başında yapılır. Kaynak planlama sürecine başlamadan önce bir çalışma-arıza giderme yapısı (WBS) hazır olmalıdır. WBS proje tasarım aşamasında oluşturulur ve Finoko’ya yüklenebilir (veri formatına bağlı olarak).

2. Maliyet Tahmini

Maliyet tahmini, projeyi yürütmek için gereken tüm kaynaklarla ilişkili maliyetleri ölçme işlemidir. Maliyet hesaplamalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız vardır:

  • Kaynak gereksinimleri (önceki adımdan çıktı)
  • Her kaynağın fiyatı (örn. Saat başına personel maliyeti, tedarikçi işe alım maliyetleri, sunucu satın alma maliyetleri, birim başına malzeme oranları vb.)
  • Varsayımların listesi
  • Potansiyel riskler
  • Şirketin finansal sağlık ve raporlama yapılarına ilişkin anlayış

Doğruluk burada önemli olduğu için maliyet yönetiminde yer alan adımların en zor olduğu tahmin edilir. Ayrıca, proje müdürlerinin sabit ve değişken maliyetler, genel giderler, enflasyon ve paranın zaman değeri gibi faktörleri dikkate almaları gerekir.

3. Maliyet Bütçesi

Maliyet bütçeleme tahminlerin bir parçası olarak veya kendi ayrı süreci olarak görüntülenebilir. Bütçelendirme, maliyetleri belirli bir süre için ayrı ayrı görevler veya modüller gibi belirli bir proje yığınına tahsis etme işlemidir. Bütçeler, beklenmedik maliyetleri yönetmek için tahsis edilen acil durum rezervlerini içerir.

Bütçeleme, proje maliyet performansını ölçmeye ve değerlendirmeye devam edebileceğimiz bir maliyet taban çizgisi oluşturur. Bütçe için değilse, tahmini toplam maliyet soyut bir rakam olarak kalacak ve ortalarda ölçüm yapmak zor olacak. Proje performansının değerlendirilmesi, projenin gelecekteki aşamaları için ne kadar bütçe bırakılması gerektiğini değerlendirmek için bir fırsat sağlar.

4. Maliyet Kontrolü

Maliyet kontrolü, maliyet değişkenlerini taban çizgisinden ölçme ve bu boşluğu düzeltmek için ayrılan bütçeyi artırma veya iş kapsamını azaltma gibi uygun eylemleri gerçekleştirmektir. Maliyet kontrolü, proje yaşam döngüsü boyunca yapılan sürekli bir süreçtir. Burada, ölçüm kadar zamanında ve net raporlamaya önem verilmektedir.

Maliyet taban çizgisi ile birlikte maliyet yönetimi planı, maliyet kontrolü için temel bir girdidir. Bu plan, proje performansının nasıl ölçüleceği, sapmalar için ne eşik değeri, eşik ihlal durumunda hangi eylemlerin gerçekleştirileceği ve karar verme yetkisi olan kişilerin ve rollerin listesi gibi ayrıntıları içerir.

Günlük raporlar ve sürekli güncellemeler

İnşaat sektöründe günlük raporlara sahip olmak ve verileri sürekli güncellemek çok önemlidir. Günlük raporlar, inşaat programında kontrolden çıkmaya başlayan maliyetleri veya olası aksamaları tespit etmeyi mümkün hale getirir ve bu da size sorunu hafifletmek için harekete geçme fırsatı verir.

Sürekli izleme sayesinde, projenin sonunda bütçenizi gözden geçirmek için zaman geldiğinde kötü sürprizler olasılığını azaltabilirsiniz.

Cost management in Construction business

Finoko soft systems

Web based solution and mobile application for management accounting, budgeting, corporate performance management, cash flow management and KPI dash boards.

Newsletter

Sign up to receive the latest news and trends from our company.

More questions? Get in touch