USALI Otel Raporları

Global reporting system

Otelcilik sektöründe Evrensel Muhasebe Sistemi tarafından üretilen Yönetim Raporlaması 

USALI kimler içindir?

usali

USALI sistemi, aşağıdaki görevleri yerine getirmeyi amaçlayan bir veya bir grup oteli yöneterek otel işletmesinin sahipleri ve yöneticileri için tasarlanmıştır:

● Otel performansının günlük izlenmesi;
● gelir ve maliyetlerin analizi;
● otelin performansını iyileştirmek için iş açısından güçlü ve zayıf yönlerin analizi.

Advantages of working by USALI

USALI rapor seti: Finoko’nun otel yönetimi muhasebesi, size  sistemi öğrenmek ve oteldeki yönetim muhasebe sistemini başlatmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor:

● sisteme göre eksiksiz bir rapor seti;
● İngilizce, İtalyanca, Fransızca , Romence, İspanyolca ve Türkçe raporlamayı kullanan bir sistem;
● çok sayıda otel yazılımından veri toplama;
● USALI Muhasebe ve Raporlama Eşleştirme Yapılandırma Şablonları.

USALI Tanımı

USALI, Otelcilik  Sektörü için Tek Tip Hesaplar Sistemi anlamına gelir. Uluslararası sistemin geçmişi 1926 yılında başladı. Bugün USALI otellerdeki en yaygın raporlama sistemidir. Sistem, otelin yönetim muhasebesine ilişkin en iyi uygulamalar ve yaklaşımlar ile uluslararası standartlara ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre geliştirilmiştir.

USALI’nın hedef kitlesi:

● en iyi dünya yönetim uygulamalarını kullanmaya çalışan aktif olarak gelişmekte olan oteller;
● 2’den fazla oteli yöneten otel yönetim şirketleri;
● sonuçlarını ve hizmet seviyelerini iyileştirmek için çalışan oteller.

USALI, ana performans göstergelerini planlama ve izleme ilkelerini açıklar.

USALI uygulamasının başlıca avantajları şunlardır:

● Otel işletmesi için ortak bir formatta raporlar;
● farklı ülkelerdeki sahipleri ve yatırımcılar tarafından anlaşılabilir hesaplar seti;
● metriklerin diğer otellerle, son dönemlerle ve aynı bölgedeki veya diğer ülkelerdeki ortalama seviyelerle karşılaştırılabileceği rapor sistemi;
● Finansman elde etmeye yardımcı olan profesyonel raporlar;
● her bir otelin performansını planlama ve değerlendirme, sonuçları sektördeki ortalamayla karşılaştırma.

Finoko’daki USALI raporları

USALI sistemini kullanarak raporlama, para ve yüzde terimlerinde gerçek/plan/YTD açısından mevcut, gelecek ve geçmiş verilerin analiz edilmesini sağlar.

USALI’nın temel ilkesi, gelir ve masrafları departmanlara (odalar, yiyecek ve İçecek vb.  Gibi iş değeri ekleyen birimler) kaydetmektir. Otelin tamamı kendi gelir ve/veya harcamalarından sorumlu departmanlara ayrılmıştır.

Genel rapor – Operasyonel faaliyetlerin sonuçları hakkında yönetime gerekli bilgileri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

USALI General report

İşletme raporları. Hesap sistemi, departmanların önemli gelir ve maliyet kategorilerini içerir:

● Odalar – gelir bireysel, grup ve konaklama sözleşmeleri ve diğer gelirlerden elde edilen gelire göre sınıflandırılır. Maliyetler şu şekilde sınıflandırılır: Departman maaşları, diğer maliyetler harcama maddesiyle ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
● yiyecek ve içecekler – gelir, gıda, içecek ve diğer gelirlerin satışından kaydedilir. Maliyetler: Satılan yemeklerin yiyecek maliyeti, işçilik maliyetleri ve diğer maliyetler.
● SPA ve Fitness Merkezi – gelir, terapiler (saç bakımı, cilt bakımı, fitness vb.) ve diğer gelirlerle analiz edilir. Maliyetler bölünmüştür: İşçilik, malzeme ve diğer maliyetler.
Park etme – gelir, çalışanlar için park ve park gelirlerinden, diğer gelirlerden elde edilebilir. Maliyetler şunlardır: İşçilik, diğer maliyetler harcama nesnesine göre detaylandırılmıştır.

Genel raporlar. Departmanların otel performansı için hayati önem taşıyan ancak gelir getirmeyebilecek maliyetlerini tazmin etmek için bir dizi rapor:

  • İdari ve Genel
  • Bilgi ve Telekomünikasyon Sistemlri 
  • Satış ve Pazarlama
  • Mülk İşletme ve Bakımı
  • Elektrik,su, doğalgaz vb.

Mali tablolar. Konsolide mali tablolar grubu:

● Bilanço: Varlıklar (cari varlıklar, cari olmayan varlıklar, diğer varlıklar); borçlar ve mal sahibinin mülkiyeti (cari yükümlülükler, uzun vadeli borç).
● Kar ve zarar beyanı: Gelir, Masraflar, Kar, gelir Vergisi, Net Kar.
● Gelir Tabloları;
● Hisse sahiplerinin özkaynakları;
● Doğrudan ve Dolaylı yöntemle Nakit Akışı

Hotel accounting by USALI- a room report

Finoko soft systems

Web based solution and mobile application for management accounting, budgeting, corporate performance management, cash flow management and KPI dash boards.

Newsletter

Sign up to receive the latest news and trends from our company.

More questions? Get in touch