Üretim Raporlaması

Global reporting system

Günlük üretim raporları

Üretim raporlama, yapılan ürün sayısını ve kazanılan para miktarını gösterir. Üretim raporundaki veriler üretim sürecinin sonucudur, ne kadar ürün üretildiğini, ne kadar para kazanıldığını ve ne kadar envanter üretildiğini gösterir.

Günlük üretim raporu nedir?

Günlük üretim raporu, gün içinde gerçekleşen performans miktarını gösteren bir ifadedir. Üretilen miktarı takip etmek ve verimliliği artırmak için kullanılabilir. Üretim raporlama, verimliliği izlemek ve iyileştirmek için kullanılan bir yaklaşımdır.

Raporlama, görsel analiz, planlama ve üretim tahminlerini içerecektir. Bu adımları uygulayarak kuruluşunuzun performansını artırabilirsiniz.

Bilgi eksikliği nedeniyle alınan yanlış kararlar, kuruluşunuzda yetersiz performansa neden olabilir. Kuruluşunuzun performansını artırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1.Bilinçli kararlar verin. Kuruluşunuzun performansını artırmanın yollarından biri bilgiye dayalı kararlar vermektir. Bu adımları uygulayarak, sağlam kararlar almak için gerekli verilere ve bilgilere erişebilirsiniz. Bu, raporlarınızın, görsel analizlerin, planlamanın ve tahminlerin kontrolünü ele alabilmenizi sağlar.

2.Raporlarınızın kontrolünü ele alın. Raporlarınızın kontrolünü ele almak için doğru verilere erişiminiz olduğundan emin olun. Raporlama araçlarını ve analizlerini kullanarak, kuruluşunuzun performansının net bir resmini elde edebileceğinizden emin olabilirsiniz.

3.Performansınızı görselleştirin. Görsel analiz araçlarını kullanarak kuruluşunuzun performansını görselleştirebilir. Bu, rakiplerinize göre ilerleme durumunuzu ve ilerlemenizi net bir şekilde ortaya koyacaktır.

4.Geleceğe yönelik plan yapın. Gelecek için planlama yaparak doğru kararları verdiğinizden emin olabilirsiniz. Bu size kaynak ve para tasarrufu sağlayacak ve toplam performansı artıracaktır.

Üretim için veri zekası

Data intelligence for manufacturing

Veri zekası, veri toplama, işleme ve yayma becerisidir ve bu, veri sahiplerinin ve yöneticilerin bilgiye dayalı kararlar almasına yardımcı olabilir. Bu nedenle veri zekası bir üretim şirketi için çok önemli. Veri zekası, üreticilerin üretim seviyelerini takip etmek, sorunları tespit etmek ve iyileştirmeler yapmak zorunda olması nedeniyle önemlidir. Bu kaynaklar üretim kayıtlarını, tedarikçi kayıtlarını ve ürün bilgilerini içerir. Bu verilerden üretilen veri zekası, geliştirmek için kullanılabilir. Bu, üreticilerin sorunları erkenden tespit etmesine ve ayarlamalar yapmasına yardımcı olabilir.

Bir şirket, üretim verimliliğini artırmak için yerleşik iş zekasını (BI) kullanmaya karar verdi. BI çözümü, çeşitli kaynaklardan veri almak ve üretimin nasıl gittiğini ve çıktıyı iyileştirmek için ne gibi değişiklikler yapılacağını ortaya koyacak kapsamlı raporlar üretmek için yapılacaktır.

Üretim Raporları Türleri

Naki Akış Analizi

Üretim raporu, şirketin nakit akışına kapsamlı bir bakış sağlar. Nakit akışı analizi: Nakit yönetimi hiç bu kadar kritik olmamıştı. Bir işletme sahibi veya yöneticisi olarak şirketinizin ne kadar nakit para kazandığını ve nereye gittiğini bilmek çok önemlidir. Üretim raporları, işletmenizin finansal durumunu net bir şekilde anlamanızı sağlayabilirler.

Bilgi Raporları

Informational reports

Bilgi raporları, yöneticilerin üretim süreçleri, ekipmanlar ve kaynaklar hakkında karar vermesine olanak tanıdığından önemlidir. Üretim verileri, yöneticilerin üretim eğilimlerini takip etmesine ve gerektiğinde ayarlamalar yapmasına olanak tanıdığı için önemlidir.

Analitik Raporlar

Üretim raporu, bir şirketin ürünlerinin miktarı ve kalitesi hakkında niceliksel ve niteliksel bilgiler sağlayan bir belgedir. Veriler, bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, sunulması ve yorumlanmasıdır.

Analitik ölçümler ve raporlar

Analitik ölçümler, raporlar ve veriler üretim süreci hakkında değerli bilgiler sağlar. Üretim raporlaması, kaç ürünün üretildiği, farklı görevler için ne kadar zaman harcandığı ve ne kadar para harcandığı gibi bilgiler sağlayabilir. Analitik metrikler, ekiplerinin ne kadar iyi performans gösterdiğini izleyerek yöneticilerin üretim sürecini iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Yasal Rapor

Statutory report

Yasal gerekliliklere zamanında ve doğru uyumu sağlamak için işletmelerin doğru ve güncel üretim raporlarına sahip olması gerekir.

Yasal hesapların üretimine ilişkin çeşitli adımlar bulunmaktadır. Temel olarak rapor hazırlığı, veri toplama ve verileri tutarlı raporlarda derlemedir. Organizasyonun verimliliğini değerlendirmek için üretim sürecinin ayrıntılı bir dökümü gereklidir. İlk olarak planlamacılar üretim süreciyle ilgili verileri toplar. Bu, üretilen ürün sayısını, her bir ürünün miktarını ve bunları üretmek için gereken süreyi izlemeyi içerir. Daha sonra raporlar oluşturmak için veriler işlenir ve analiz edilir. Bu raporlar üretim sürecinin ayrıntılı bir dökümünün yanı sıra kuruluşun verimliliğinin değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Gönüllü Raporlama

Gönüllü raporlama, kuruluşların üretim veya dağıtım faaliyetleri hakkında gönüllü olarak bilgi verdikleri bir sistemdir. Bu sistem, üreticilere ve distribütörlere kendi performanslarını izleme ve izleme ve gerektiğinde iyileştirmeler yapma olanağı sağlar. Gönüllü raporlama, bir kuruluşun üretimiyle ilgili kendi verilerini sağlamak için yasalar tarafından gerekli olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Gönüllü Standartlar faaliyetleri (VSA), şirketin gönüllü standart ürünleri üretimini özetleyen üç aylık bir rapor oluşturur. Bu açıklama, genel olarak sonbaharda halka her yıl yayınlanıyor. Üretim raporu, üretim eğilimlerini anlamak ve şirketten ürün satın alma konusunda bilinçli kararlar almak için faydalıdır. Bu bilgiler, hangi gönüllü standartların kabul edilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine karar vermede de yardımcı olabilir.

Üretim işgücü raporlaması

Bu süreç, bir ürün oluşturmak için gereken bir dizi adımı içerir. İşçilik raporu, üretim hattının ilerlemesini takip etmeye ve mümkün olan en yüksek seviyede çalışmasını sağlamaya yardımcı olan önemli bir bilgidir. Ayrıca, üretkenliği artırmaya yardımcı olacak raporlar üretmek için gerekli verileri sağlar.

Direct labor cost

Üretim Şirketi Gelir Tablosu

Bir üretim şirketinin gelir tablosunda genellikle üretim verileri için bir bölüm bulunur. Bu bölümde üretim hacmi, satılan malların maliyetleri ve net gelir gibi bilgiler yer almaktadır.

Bir gelir tablosunu hazırlamanın birçok dezavantajı vardır. Bu raporların üretilmesi verimsiz ve zaman alıcı olabilir ve yorumlaması zor olabilir. Ayrıca, üretim raporlarından elde edilen verilerin tüm sektörlerde veya şirketlerde karşılaştırılması zor olabilir ve güvenilir olmayabilir.

Üretim İşleme

Şirket, ürünlerini üretmek için bir ay öncesine göre daha fazla para harcıyor. Üretim ve satış tutarları, ortalama envanter düzeyleri ve toplam maliyetler gibi temel istatistikler de dahil olmak üzere, üretim raporundaki veriler ay boyunca toplam üretimde bir azalma olduğunu göstermektedir. Envanter seviyeleri ay boyunca nispeten sabit kalarak, şirket tedarikçilerinin talepleri karşılayabileceğini gösteriyor. Ürünlerin üretimine ilişkin ortalama maliyetler de artarak şirketin ürünlerini üretmek için bir ay öncesine göre daha fazla para harcadığını gösteriyor.

Finoko soft systems

Web based solution and mobile application for management accounting, budgeting, corporate performance management, cash flow management and KPI dash boards.

Newsletter

Sign up to receive the latest news and trends from our company.

More questions? Get in touch